Biela kocka

Cena Rady galérií Slovenska za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2021

Biela kocka 6

Rada galérií Slovenska každoročne vyhlasuje cenu za prínos v oblasti galerijných činností – BIELA KOCKA. Cena je určená odborníkom: teoretikom, kurátorom, galerijným pedagógom, reštaurátorom, dizajnérom, či kultúrnym manažérom.

Ocenenie je udeľované za edičné, prezentačné, edukačné, teoretické, či iné odborné projekty v oblasti galerijnej práce na Slovensku. Zámerom je uznanie odbornej práce, motivácia galerijných pracovníkov a spolupracovníkov, popularizácia galerijných aktivít.

Členovia RGS, nezávislí odborníci a verejnosť môžu nominovať v jednotlivých súťažných kategóriách odborných zamestnancov galérií aj externe spolupracujúcich odborníkov.

Ocenenie realizuje Rada galérií Slovenska od roku 2017 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Súťažné kategórie

Porota

Nominácie sú pre tento rok ukončené. Sledujte náš web a sociálne siete pre ďalšie informácie.

Ocenení za rok 2021

BIELA KOCKA 6 - Edičný projekt, víťazný medailón

Na stiahnutie